Безопасност и акумулатори 227

Безопасност и акумулатори 227


Безопасност и акумулатори 227

Инструкция за безопасна работа с акумулатори

Преди използване на акумулатора прегледайте информацията върху батерията, инструкцията за експлоатация на батерията и ръководството за работа с превозното средство.

Оловно-киселите батерии съдържат сярна киселина, която е силно разяждаща отрова, а при зареждане на акумулаторите се отделя газ, който е лесно запалим.

За това е важно когато зареждате акумулатори помещението да разполага с добра вентилация.

Избягвайте да работите с бижута по ръцете си.

Носете предпазни очила и облекло. Бъдете внимателни защото всяка пръска електролит разяжда кожата, очите и дрехите ви.

Никога не изключвайте кабела от клемата на батерията в превозно средство с работещ двигател, защото батерията действа като филтриращ елемент за електрическата система на автомобила.

При отделяне на акумулатора при работещ двигател се получават пулсации в напрежението, което може да повреди скъпите електронни компоненти, например компютъра, аудиосистемата, системата за зареждане и др.

Безопасност и акумулатори 227

За обслужваемите акумулатори проверете нивото на електролита.

Уверете се, че той покрива плочите. Не включвайте акумулатора към зарядно устройство ако е много студено и температурите са близки до нулата.

Преди да извадите акумулатора от автомобила изключете двигателя. Изключете и всички електрически консуматори, опасност от искри.

 Да не се пуши или да се предизвикват искри, докато батерията се зарежда, тъй като батериите отделят взривоопасни газове, пази от огън !!!

Следвайте процедурите на производителя на зарядното устройство и акумулатора за свързване и изключване на кабелите и други стъпки при зареждането, за да се сведе до минимум възможността от експлозия или неправилно зареждане на батерията.

Не зарейдайте повредени акумулатори.

Ако при зареждане на батерията тя повиши температурата си над 42 ° C преустановете зареждането.

Опасност от експлозия: Когато се зареждат батериите се образува експлозивна газова смес от водород и кислород. Експлозивните газове могат да причинят слепота и нараняване.

Огън, искри, открити пламъци и пушенето са забранени.

Избягвайте създаването на искри когато боравите с кабели и електрическо оборудване, а също така и искри причинени от електростатичен разряд.

Безопасност и акумулатори 227

Избягвайте късите съединения. Никога не свързвайте положителния извод към отрицателния извод на същата батерия, защото това ще причини късо съединение.

Късото съединение може да причини изгаряния, пожар или експлозия на батерията. Почиствайте само с влажна кърпа и носете подходящо облекло.

Сухата почистваща кърпа може да се зареди електростатично и да възпроизведе искри.

Опасност от корозия: Киселината в батерията е силно разяждаща. Киселината може да причини изгаряния и слепота.

При нормални условия на работа не трябва да има контакт с електролита (разредена сярна киселина). Носете защитни ръкавици и очила. Не накланяйте батерията, позволявайки изтичане на киселина през отворите на предпазните клапани.

Внимание: Корпуса на батерията става чуплив с течение на времето и затова: Не излагайте батериите на директна слънчева светлина.

Разредените батерии могат да замръзнат, затова ги съхранявайте на място, където са защитени от замръзване.

Опасно е да използвате инструменти като чукове върху изводите на батерията при свързването на кабели. Никога не трийте със суха кърпа върху корпуса на батерията.

Това може да произведе искри поради електростатични разряди и може да причини експлозия.

Безопасност и акумулатори 227 – Първа помощ:

Капки киселина, попаднали в контакт с очите трябва да бъдат измити в продължение на няколко минути с чиста вода.

След това се консултирайте незабавно с лекар. Капки киселина върху кожата или дрехите трябва да бъдат незабавно неутрализирани посредством киселинен неутрализатор или сапунена пяна, и измийтe обилно с вода.

Ако погълнете киселина, изпийте голямо количество вода и незабавно се консултирайте с лекар

Нашата ефективна програма за рециклиране ecostep е следващата логическа стъпка в нашия ангажимент да опазваме природните ресурси и спомагаме за опазване на околната среда.

Безопасност и акумулатори 227 информация за статията е използван : Интернет

Акумулатори Пловдив

Иван НасковAuthor posts

Avatar for Иван Насков

Акумулатори Пловдив

No comment

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *